Peatükk 10: Juhtimine

Kiire auto ei ole veel piisav võiduks, ka head juhtimisoskust on vaja.

10.1. Algtõed

Kiire saab ola kahel viisil: sa võid läbida lühema distantsi või teha seda suuremal kiirusel. Võid ka kombineerida mõlemaid. See tähendab, et auto teekond peaks olema lühike ja samas teravate pööreteta. Vaatame näidet:

See pilt näitab ideaaltrajektoori läbi lihtsa, 180-kraadise kurvi. Ideaaltrajektoor on joonistatud punasega ja rajapiirid mustaga. Seda tüüpi juhtimist kutsutakse välja-sisse-välja: kurvile lähenedes võtad võimalikult kaugele välja, kurvi keskel võtad sisse ja väljudes jälle välja. Kurvi keskmist osa, mis on joonistatud sinisega, nimetatakse kurvi haripunktiks (apex). Mida suuremaks saad joone raadiuse teha, seda kiiremini saad kurvi võtta Teisisõnu, seda vähem kiirust sa kaotad.
Pane tähele, et kogu pidurdamine tuleks teha sirgjoonel, enne kaarja osa algust. Ka kiirendamist tuleks alustada peale kaarja osa lõppu. Kaart mööda liikudes on auto kiirus konstantne. See peab olema, arvestades et trajektoori raadius on konstantne ja rehvid annavad maksimaalse pidamise.

Sama kehtib suvalist tüüpi kurvi puhul: suurima raadiusega trajektoor on kiireim. Kujutatud on 90-kraadine kurv: pidurda, pööra, hoia kurvi raadius konstantne, nii et ei kiirenda ega pidurda, siis keera rool sirgeks ja kiirenda. Alustad ja lõpetad kurvi päris välisservas ja peaaegu puudutad kurvi haripunkti keskosas.
Kõige tähtsam on teada, kus ideaaltrajektoor on ja püüda sellel püsida kogu aeg, metsikute hetkedeta, külge ette laskmata, pidurdamata liiga vara või liiga hilja,... Ühtluses on võti: mitte kunagi ei tohi kaotada edasiviivat momenti. Ühe veaga kaotad rohkem aega, kui võidad 10 muu kurvi perfektse läbimisega.

10.2. Täiendatud tehnika

Eelmistes näidetes vaatlesima üksikut kurvi, millele eelnes ja järgnes lühike sirge. See ei ole aga alati nii, nagu näiteks shikaanides või kurvides, mis eelnevad pikale sirgele. Kui kurvile järgneb teine järsk kurv või pikk sirge, ei pruugi välja-sisse-välja olla kiireim tee. Näiteks: ühest kurvist liiga laialt väljumine võib ära rikkuda teise kurvi sisenemise, kuna sa oled valel teepoolel. Sel juhul on aeglaselt sisse, kiirelt välja tõenäoliselt kiirem.

Aeglaselt sisse, kiirelt välja - stiilis kurvisõit põhinebfaktil, et harilikult võib auto pidurdada kõvemini kui kiirendada. Nagu n:áidatud joonisel, võid pidurdada pisut hiljem ja kõvemini ning pöörata sisse teravamalt. Kuid sellest hetkest edasi saad võtta kurvi kiiremini, kui välja-sisse-välja meetodil. Pane tähele, et haripunkt on nihkunud kurvist väljumise poole.Tulemusena sisened sirgele palju suurema kiirusega. Kurvides, millele järgneb pikk sirge, on aeglaselt sisse, kiirelt välja-trajektoor alati kiireim, kuna sa saad kasutada kogu sirge ulatuse kiirendamiseks, võites väärtuslikku aega. Kui asümmeetriline see ideaaltrajektoor just on, sõltub pisut sirge pikkusest ning pidurdamis- ja kiirendusvõime vahest. Trajektoor on ebasümmeetrilisem, kui sirge on pikem ja vahe on suurem.
Seda tüüpi sõiduviisil on vähemalt kaks puudust: Esiteks on väga oluline, et midagi ei lähe kurvist väljumisel valesti: kui sa näiteks väljud kurvist liiga laialt ja pead rooli korrigeerima, et mitte välispiirdesse sõita, kaotad kogu lisakiiruse ja rohkemgi veel. Teiseks, kui pidurdad hiljem ja rohkem väliskurvis, jätad ukse lahti tagumisele, kes ootab võimalust sinust mööda saada. Seega ei ole mõistlik seda trajektoori kasutada, kui keegi on sul kohe selja taga, oodates möödumisvõimalust.

Ideaalse trajektoori leidmine läbi kurvide ja sirgete jada on lihtsalt kõige kokkupanemise küsimus: ürita leida suurim võimalik raadius nii, et kaotad võimalikult vähe kiirust, ürita leida trajektoor, mis on nii lühike kui võimalik ja ürita siseneda sirgele nii suure kiirusega kui võimalik. Seda on lihtsam öelda kui teha, ma tean, kuid sellepärast ongi treening nii oluline.
Sõltumata sellest, mis tehnikat sa kasutad, kaugelt kõige olulisem faas on see, kus sa pidurdad ja sisse pöörad. Sa leiad, et kui oled selle pidurdamise ja sissekeeramise osa kätte saanud, pole enam palju võimalust untsu minna, kõik mis sa peale seda teed, on pöörata ja kiirendada. Vastupidiselt, kui sul läheb pidurdamine valesti, on kõva töö üritada kurv läbida liigselt aega kaotamata.

Kiireima tee leidmisel läbi kurvide jada on veel üks huvitav veidrus: täiesti piiri peal sõites on auto trajektoor ettemääratud. Oletame, et auto võtab kurvi pidamise piiril või sellele väga lähedal. Pidamine on maksimaalne (hõõrdumisringi piiril), nagu ka kiirus. See tähendab, et parandamiseks enam ruumi ei ole. Mingeid muutusi teha ei saa, lihtsalt sellepärast, et see nõuaks natuke lisapidamist, kuid seda pole.Võibolla kui auto kiirust vähendada, tuleks natuke lisapidamist, kuid ka kiiruse vähendamine vajab natuke lisapidamist. Nii et tegelikult ei ole mingit võimalust. Kui auto on "visatud" või "pandud" kurvi ja ta võtab seda piiri peal, on auto nagu viskenool: tema trajektoor on ettemääratud. Sellel on kaks tagajärge. Esiteks tähendab see, et kurvi sisse pidurdamine ja sissepööramine on kõige olulisemad faktorid hea trajektoori valikul. Nagu ma enne mainisin, kui pidurdad õieti ja pöörad õigel ajal, oled 98% kohal. Ülejäänud kurv ei ole tähtis, või raske läbida. Teine tagajärg on fakt, et raja läbimine kiireimal võimalikul viisil tähendab, et mingeid parandusi teha ei saa. Kui sa saad parandusi teha, tähendab see, et sa ei ole veel piiri saavutanud. Sellepärast on sujuvad juhid alati kiiremad: nad on 100% ajast piiri peal.

10.3. Hüppamine

(See osa kehtib ainult maastikul sõitmise kohta..)
Hüppamine ei ole nii raske, sa pead lihtsalt tabama hüppe tõusu otse ja maanduma läikiv pool üleval.
Sa pead trajektoori õigeks saama enne hüppele minekut; hüpet on vaja tabada absoluutselt otse, ilma ühegi rehvi libisemiseta. Pea seda meeles.
Auto asendit õhus saad muuta gaasi vajutades või vähendades. Rehvide inertsi tõttu suunab gaasi lisamine auto nina ülespoole, gaasi vähendamine suunab nina allapoole. Kui vaja, võid ka pidurit kasutada, mis toob nina kiirelt alla. Pane tähele, et selles faasis on tagatiiva suuruse ja asukoha mõju  tuntav, suur ja suure nurga all olev tagatiib takistab autot nina ees maandumast. Samuti on õrn vahe 4WD ja tagaveoliste autode vahel, nad reageerivad gaasimuutustele erinevalt. Tagaveoline auto pöörleb ümber oma tagarataste, 4WD auto nagu "hõljub".
Proovi maanduda hüppe maandumisnõlval, kui see on olemas, sa saad palju varem kiirendama hakata. Heas seadistuses auto rahuneb kohe peale maandumist, samas kui kehva seadistusega auto põrkub paar korda, enne kui saab piisavalt stabiilseks, et gaasi vajutada.

10.4. Möödumine

Kui sa pead mööduma, on sul vaja kolme asja: sa pead olema kiirem või vähemalt peab sul olema rohkem hoogu ja vajad piisavalt laia pragu, kust läbi pugeda. Sul on vaja ka julgust ;-) On üks möödasõidu põhireegel: ära mitte kunagi ürita väljast mööduda, kui on mingisugunegi muu variant. Välimine trajektoor on ohtlik koht: see on harilikult täis tolmu ja prügi, see on pikem ja alati on võimalus, et vastane su rajalt välja saadab. Siis on sul vaja kuidegi kiirem olla. Selleks on kaks võimalust: esimene on koguda hoogu kurvist välja tulles ja mööduda vastasest sirgel. See on lihtsaim ja ohutuim viis. Teine võimalus on kurvi sisenemisel sisse lõigata. Pidurdad nii hilja ja nii kõvasti, kui suudad ja loodad, et vastane annab teed. Keerukam osa on kurvi läbisõitmine ja sealt väljumine; kuna sa tõenäoliselt ei sisenenud kurvi ideaalselt, pead kontsentreeruma keskmisele ja lõpuosale ning kindlustama, et vastane sinust jälle ei möödu. Kuid kuna sa oled nüüd eespool, võid alati "hoida ukse kõvasti kinni".

See ongi kõik, tehniliselt. Muu on ainult ajude mäng:-)~~