Peatükk 7: Aerodünaamika

Aerodünaamiline surujõud on jõud, mis surub autot allapoole, surudes seega ka rattaid. Mingis mõttes on tegu "tasuta pidamisega": see ei nõua mingit kaalusiiret. Sellepärast tehakse enamasti ka vahet "mehaanilise pidamise" ja "aerodünaamilise pidamise" vahel. See ei ole siiski päris tasuta: rohkem surujõudu tähendab ka rohkem õhutakistust, seega tuleb alati leida parim võimalik kompromiss pidamise ja õhutakistuse vahel.

Üks väga oluline fakt on, et surujõud on võrdeline kiirusega, täpsemalt õhu kiirusega auto suhtes. Seega väikestel ja väga väikestel kiirustel on surujõud tähtsusetu. Arvesta seda, kui seadistad oma autot aeglaste kurvide jaoks: surujõud ei avalda olulist mõju. Suurtel kiirustel seevastu domineerib surujõud enamasti mehaanilise seadistuse üle: kiiretes kurvides on aerodünaamilised seadistused ainus võimalik variant.