R/C auto seadistamine

Autor Bruno "Elvo" Heremans, ingliskeelse originaali leiab aadressilt:
http://users.pandora.be/elvo/ Saadaval ka  Itaaliakeelne versioon:), samuti on  originaal integreeritud  Team Orioni veebi. Käesolev eestikeelne versioon on tõlgitud Olevi poolt tema vabast ajast ja tahtest.

Sissejuhatus

Tundub, et ei ole palju inimesi, kes tõeliselt mõistavad auto seadistusi ja teavad, mida mingi seadistus teeb, enamus toimib kuidagi intuitiivselt. Selle juhendi eesmärk on heita pisut valgust elementaarsele auto dünaamikale ja see on mõeldud kõigile huvilistele. Et põhjustada võimalikult vähe segadust, on erinevad seadistusvaldkonnad välja toodud eraldi peatükkidena, mingis mõttes tähtsuse järjekorras. Igas peatükis on esmalt üldinfot seadistuselemendist ja täpne selgitus, mida see tegelikult teeb ning siis mõned nõuanded, kuidas ja millal seda seadistust muuta. Lõpupoole on mõned peatükid, mis seovad omavahel kogu informatsiooni, pöörates suurt tähelepanu auto üldisele balansile.
Lisatud on veel  Seadistuse kiirjuhend, mis annab käepärase lühiülevaate kõigist võimalikest seadistustest ja nende mõjust.Küsimused ja kommentaarid: saada mail Olevile


© Copyright 2001 by Bruno 'Elvo' Heremans. The contents of this site may not be used for commercial interests, nor for use on other sites without the author's permission.
Tekst ja pildid: 'Elvo', tõlge Olev . Nende lehekülgede sisu ei tohi kasutada kommertseesmärkidel ega teistel veebilehekülgedel ilma autori loata.